Sdílet prostřednictvím


RewritingContext.SyntaxTree Vlastnost

Definice

Strom syntaxe dokumentů

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::Block ^ SyntaxTree { Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::Block ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::Block ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.Block SyntaxTree { get; set; }
member this.SyntaxTree : Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.Block with get, set
Public Property SyntaxTree As Block

Hodnota vlastnosti

Platí pro