Sdílet prostřednictvím


INodeBuilderPolicy Rozhraní

Definice

Implementuje rozhraní pro zásady shody s podporou generování grafových reprezentací koncových bodů.

public interface class INodeBuilderPolicy
public interface INodeBuilderPolicy
type INodeBuilderPolicy = interface
Public Interface INodeBuilderPolicy
Odvozené

Metody

AppliesToEndpoints(IReadOnlyList<Endpoint>)

Vyhodnotí, jestli zásada odpovídá některému z koncových bodů uvedených v endpoints.

BuildJumpTable(Int32, IReadOnlyList<PolicyJumpTableEdge>)

Vytvoří tabulku přeskočení s danou sadou hodnot edges.

GetEdges(IReadOnlyList<Endpoint>)

Vygeneruje graf, který znázorňuje vztah mezi koncovými body a hostiteli.

Platí pro