Sdílet prostřednictvím


UrlPrefixCollection.CopyTo(UrlPrefix[], Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje elementy do objektu ICollection<T>Array, počínaje konkrétním Array indexem.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <Microsoft::AspNetCore::Server::HttpSys::UrlPrefix ^> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.UrlPrefix[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.UrlPrefix[] * int -> unit
override this.CopyTo : Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.UrlPrefix[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As UrlPrefix(), arrayIndex As Integer)

Parametry

array
UrlPrefix[]
arrayIndex
Int32

Implementuje

Platí pro