Sdílet prostřednictvím


Http2Limits.InitialConnectionWindowSize Vlastnost

Definice

Určuje, kolik dat textu požadavku (v bajtech) je server ochoten přijímat a ukládat do vyrovnávací paměti v čase agregovaném napříč všemi požadavky (streamy) na připojení. Požadavky na poznámky jsou také omezeny InitialStreamWindowSize

Hodnota musí být větší nebo rovna 64 kiB a menší než 2 GiB, výchozí hodnota je 1 MiB.

public:
 property int InitialConnectionWindowSize { int get(); void set(int value); };
public int InitialConnectionWindowSize { get; set; }
member this.InitialConnectionWindowSize : int with get, set
Public Property InitialConnectionWindowSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Platí pro