Http2Limits.InitialStreamWindowSize Vlastnost

Definice

Určuje, kolik dat textu požadavku (v bajtech) je server ochotný přijímat a ukládat do vyrovnávací paměti v čase pro každý datový proud. Poznámka: Připojení jsou také omezena pomocí InitialConnectionWindowSize. V okně streamu i okně připojení musí být místo, aby klient nahrál data textu požadavku.

Hodnota musí být větší nebo rovna 64 KiB a menší než 2 GiB, výchozí hodnota je 768 KiB.

public:
 property int InitialStreamWindowSize { int get(); void set(int value); };
public int InitialStreamWindowSize { get; set; }
member this.InitialStreamWindowSize : int with get, set
Public Property InitialStreamWindowSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Platí pro