Sdílet prostřednictvím


KestrelServerOptions.ApplicationSchedulingMode Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje, jak Kestrel by měl naplánovat zpětná volání uživatele.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Transport::Abstractions::Internal::SchedulingMode ApplicationSchedulingMode { Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Transport::Abstractions::Internal::SchedulingMode get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Transport::Abstractions::Internal::SchedulingMode value); };
public Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions.Internal.SchedulingMode ApplicationSchedulingMode { get; set; }
member this.ApplicationSchedulingMode : Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions.Internal.SchedulingMode with get, set
Public Property ApplicationSchedulingMode As SchedulingMode

Hodnota vlastnosti

Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions.Internal.SchedulingMode

Poznámky

Výchozí režim je Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions.Internal.SchedulingMode.Default

Platí pro