Sdílet prostřednictvím


FrameHeader.CalculateFrameHeaderSize(Byte) Metoda

Definice

public:
 static int CalculateFrameHeaderSize(System::Byte b2);
public static int CalculateFrameHeaderSize (byte b2);
static member CalculateFrameHeaderSize : byte -> int
Public Shared Function CalculateFrameHeaderSize (b2 As Byte) As Integer

Parametry

b2
Byte

Návraty

Platí pro