ModelValidator.ValidateQueryTypes(IModel) Metoda

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu Entity Framework Core a není určeno k použití přímo z vašeho kódu. Toto rozhraní API se může v budoucích verzích změnit nebo odebrat.

protected virtual void ValidateQueryTypes (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel model);
abstract member ValidateQueryTypes : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel -> unit
override this.ValidateQueryTypes : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel -> unit
Protected Overridable Sub ValidateQueryTypes (model As IModel)

Parametry

model
IModel

Platí pro