ElementTypeBuilder.HasAnnotation(String, Object) Metoda

Definice

Přidá nebo aktualizuje poznámku k typu prvku. Pokud anotaci s klíčem zadaným v annotation souboru již existuje, bude její hodnota aktualizována.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.ElementTypeBuilder HasAnnotation (string annotation, object? value);
abstract member HasAnnotation : string * obj -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.ElementTypeBuilder
override this.HasAnnotation : string * obj -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.ElementTypeBuilder
Public Overridable Function HasAnnotation (annotation As String, value As Object) As ElementTypeBuilder

Parametry

annotation
String

Klíč poznámky, která se má přidat nebo aktualizovat.

value
Object

Hodnota, která má být uložena v poznámce.

Návraty

Stejná instance tvůrce, aby bylo možné zřetězených více volání konfigurace.

Platí pro