ConfigurationKeyComparer Třída

Definice

Implementace nástroje IComparer použitá k objednávání konfiguračních klíčů

public ref class ConfigurationKeyComparer : System::Collections::Generic::IComparer<System::String ^>
public class ConfigurationKeyComparer : System.Collections.Generic.IComparer<string>
type ConfigurationKeyComparer = class
    interface IComparer<string>
Public Class ConfigurationKeyComparer
Implements IComparer(Of String)
Dědičnost
ConfigurationKeyComparer
Implementuje

Konstruktory

ConfigurationKeyComparer()

Vlastnosti

Instance

Výchozí instance.

Metody

Compare(String, String)

Porovná dva řetězce.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro