HostOptions.ShutdownTimeout Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví výchozí časový limit pro StopAsync(CancellationToken).

public:
 property TimeSpan ShutdownTimeout { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan ShutdownTimeout { get; set; }
member this.ShutdownTimeout : TimeSpan with get, set
Public Property ShutdownTimeout As TimeSpan

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Tento časový limit zahrnuje také všechny hostitelské služby implementující StoppingAsync(CancellationToken) a StoppedAsync(CancellationToken).

Platí pro