ILogger.BeginScope<TState>(TState) Metoda

Definice

Zahájí obor logické operace.

public:
generic <typename TState>
 IDisposable ^ BeginScope(TState state);
public IDisposable BeginScope<TState> (TState state);
public IDisposable? BeginScope<TState> (TState state);
abstract member BeginScope : 'State -> IDisposable
Public Function BeginScope(Of TState) (state As TState) As IDisposable

Parametry typu

TState

Typ stavu, pro který má začít rozsah.

Parametry

state
TState

Identifikátor oboru.

Návraty

IDisposable

Jednorázový objekt, který ukončí obor logické operace na dispose.

Platí pro