ColumnNameAttribute Třída

Definice

Umožňuje členu zadat IDataView název sloupce přímo na rozdíl od výchozího chování použití názvu člena jako názvu sloupce.

[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public sealed class ColumnNameAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type ColumnNameAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class ColumnNameAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
ColumnNameAttribute
Atributy

Konstruktory

ColumnNameAttribute(String)

Umožňuje jednomu zadat název, který má tento sloupec zveřejnit, na rozdíl od výchozího chování použití názvu člena jako názvu sloupce.

Platí pro