Sdílet prostřednictvím


HeaderNames.ProxyConnection Pole

Definice

Získá název hlavičky Proxy-Connection HTTP.

public static readonly string ProxyConnection;
 staticval mutable ProxyConnection : string
Public Shared ReadOnly ProxyConnection As String 

Hodnota pole

Platí pro