Sdílet prostřednictvím


MediaTypeHeaderValue.SubTypeWithoutSuffix Vlastnost

Definice

Získá podtyp MediaTypeHeaderValue, s vyloučením jakékoli přípony strukturované syntaxe. Vrátí, Empty pokud neexistuje žádný podtyp bez přípony.

public:
 property Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment SubTypeWithoutSuffix { Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment get(); };
public Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment SubTypeWithoutSuffix { get; }
member this.SubTypeWithoutSuffix : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment
Public ReadOnly Property SubTypeWithoutSuffix As StringSegment

Hodnota vlastnosti

Příklady

Pro typ "application/vnd.example+json"média vlastnost dává hodnotu "vnd.example".

Platí pro