LinkLabel.Activate Metoda

Definice

Aktivuje LinkLabel .

public void Activate ();

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak použít tuto metodu, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Activate . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Activate metodu.

Platí pro