ProgressBar.SetVisibleCore(Boolean) Metoda

Definice

protected override void SetVisibleCore (bool value);

Parametry

value
Boolean

Poznámky

Tato metoda by neměla být používána a není podporována. Další informace najdete v tématu omezení model Windows Formsch ovládacích prvků v dokumentech Office.

Platí pro