Mouse.ButtonsSwapped Vlastnost

Definice

Získá, Boolean který označuje, zda funkce levého a pravého tlačítka myši byla prohozena.

public:
 property bool ButtonsSwapped { bool get(); };
public bool ButtonsSwapped { get; }
member this.ButtonsSwapped : bool
Public ReadOnly Property ButtonsSwapped As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

A Boolean s hodnotou True , pokud byla funkce levého a pravého tlačítka myši prohozena; v opačném případě False.

Výjimky

Počítač nemá nainstalovanou myš.

Příklady

Tento příklad používá My.Computer.Mouse.ButtonsSwapped vlastnost k určení, zda byla funkce levého a pravého tlačítka myši prohozena.

If My.Computer.Mouse.ButtonsSwapped Then
    MsgBox("Functionality of the mouse buttons is swapped.")
Else
    MsgBox("Default functionality of the mouse buttons.")
End If

Poznámky

Vlastnost My.Computer.Mouse.ButtonsSwapped :

  • Poskytuje funkce podobné MouseButtonsSwapped vlastnosti .

  • Poskytuje informace o počítači, který spouští kód.

Dostupnost podle typu projektu

Typ projektu K dispozici.
Aplikace pro systém Windows Ano
Knihovna tříd Ano
Konzolová aplikace Ano
Knihovna ovládacích prvků Windows Ano
Knihovna webových ovládacích prvků No
Služba systému Windows Ano
Webu No

Platí pro

Viz také