Sdílet prostřednictvím


ViewTemplate Třída

Definice

public ref class ViewTemplate
public class ViewTemplate
type ViewTemplate = class
Public Class ViewTemplate
Dědičnost
ViewTemplate

Pole

CreateViewTemplate
DeleteViewTemplate
DetailsViewTemplate
EditViewTemplate
EmptyViewTemplate
ListViewTemplate
ViewTemplateNames

Vlastnosti

IsModelRequired
Name

Platí pro