Sdílet prostřednictvím


Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGenerators.Mvc.View Obor názvů

Třídy

EFModelBasedViewScaffolder
EmptyViewScaffolder
ModelBasedViewScaffolder
ViewGenerator
ViewGeneratorModel
ViewGeneratorTemplateModel
ViewScaffolderBase
ViewTemplate