AppDomainInitializer Delegát

Definice

Představuje metodu zpětného volání, která má být vyvolána při inicializaci domény aplikace.

public delegate void AppDomainInitializer(cli::array <System::String ^> ^ args);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public delegate void AppDomainInitializer(string[] args);
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Serializable>]
type AppDomainInitializer = delegate of string[] -> unit
Public Delegate Sub AppDomainInitializer(args As String())

Parametry

args
String[]

Pole řetězců, které se mají předat jako argumenty metody zpětného volání.

Atributy

Poznámky

Použijte AppDomainInitializer delegáta k určení metody zpětného volání, která se má vyvolat při AppDomain inicializaci instance třídy.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získá objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.

Platí pro