AppDomainSetup.ShadowCopyDirectories Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví názvy adresářů obsahující sestavení, které mají být stín zkopírovány.

public:
 property System::String ^ ShadowCopyDirectories { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ShadowCopyDirectories { get; set; }
member this.ShadowCopyDirectories : string with get, set
Public Property ShadowCopyDirectories As String

Hodnota vlastnosti

String

Seznam názvů adresářů oddělených středníky

Implementuje

Poznámky

Pokud je povolené stínové kopírování, je výchozím nastavením stínová kopie všechna sestavení nalezená prostřednictvím probingu; to znamená, že v adresářích určených vlastnostmi PrivateBinPath a ApplicationBase vlastnostmi. Vlastnost ShadowCopyDirectories omezuje stínové kopie na sestavení v adresářích určených .ShadowCopyDirectories

Pokud k vlastnosti nepřiřazujete řetězec ShadowCopyDirectories nebo pokud tuto vlastnost nastavíte na null, všechna sestavení v adresářích určených vlastnostmi ApplicationBase PrivateBinPath budou stínově zkopírována.

Důležité

Cesty adresáře nesmí obsahovat středníky, protože středník je znak oddělovačem. Pro středníky neexistuje žádný řídicí znak.

Při stínové kopírování se soubory sestavení zkopírují do jiného umístění před načtením sestavení. Původní soubor sestavení není uzamčený, takže ho můžete aktualizovat. Další informace o stínové kopírování naleznete v tématu Sestavení stínové kopie.

Platí pro

Viz také