ArgumentException.ThrowIfNullOrEmpty(String, String) Metoda

Definice

Vyvolá výjimku, pokud argument je nebo je null prázdná.

public static void ThrowIfNullOrEmpty (string? argument, string? paramName = default);
static member ThrowIfNullOrEmpty : string * string -> unit
Public Shared Sub ThrowIfNullOrEmpty (argument As String, Optional paramName As String = Nothing)

Parametry

argument
String

Řetězcový argument, který se má ověřit jako neprázdnýnull a neprázdný.

paramName
String

Název parametru, který argument odpovídá.

Výjimky

argument je null.

argument je prázdný.

Platí pro