Sdílet prostřednictvím


Array.CreateInstanceFromArrayType Metoda

Definice

Přetížení

CreateInstanceFromArrayType(Type, Int32[])
CreateInstanceFromArrayType(Type, Int32)
CreateInstanceFromArrayType(Type, Int32[], Int32[])

CreateInstanceFromArrayType(Type, Int32[])

Zdroj:
Array.cs
public:
 static Array ^ CreateInstanceFromArrayType(Type ^ arrayType, ... cli::array <int> ^ lengths);
public static Array CreateInstanceFromArrayType (Type arrayType, params int[] lengths);
static member CreateInstanceFromArrayType : Type * int[] -> Array
Public Shared Function CreateInstanceFromArrayType (arrayType As Type, ParamArray lengths As Integer()) As Array

Parametry

arrayType
Type
lengths
Int32[]

Návraty

Platí pro

CreateInstanceFromArrayType(Type, Int32)

Zdroj:
Array.cs
public:
 static Array ^ CreateInstanceFromArrayType(Type ^ arrayType, int length);
public static Array CreateInstanceFromArrayType (Type arrayType, int length);
static member CreateInstanceFromArrayType : Type * int -> Array
Public Shared Function CreateInstanceFromArrayType (arrayType As Type, length As Integer) As Array

Parametry

arrayType
Type
length
Int32

Návraty

Platí pro

CreateInstanceFromArrayType(Type, Int32[], Int32[])

Zdroj:
Array.cs
public:
 static Array ^ CreateInstanceFromArrayType(Type ^ arrayType, cli::array <int> ^ lengths, cli::array <int> ^ lowerBounds);
public static Array CreateInstanceFromArrayType (Type arrayType, int[] lengths, int[] lowerBounds);
static member CreateInstanceFromArrayType : Type * int[] * int[] -> Array
Public Shared Function CreateInstanceFromArrayType (arrayType As Type, lengths As Integer(), lowerBounds As Integer()) As Array

Parametry

arrayType
Type
lengths
Int32[]
lowerBounds
Int32[]

Návraty

Platí pro