IBufferWriter<T> Rozhraní

Definice

Představuje výstupní jímku, do které T lze zapisovat data.

generic <typename T>
public interface class IBufferWriter
public interface IBufferWriter<T>
type IBufferWriter<'T> = interface
Public Interface IBufferWriter(Of T)

Parametry typu

T

Typ položek v sadě IBufferWriter<T>.

Odvozené

Metody

Advance(Int32)

Upozorní IBufferWriter<T> , že count datové položky byly zapsány do výstupu Span<T> nebo Memory<T>.

GetMemory(Int32)

Memory<T> Vrátí hodnotu pro zápis do požadované velikosti (určená uživatelemsizeHint).

GetSpan(Int32)

Span<T> Vrátí hodnotu pro zápis do požadované velikosti (určená uživatelemsizeHint).

Metody rozšíření

Write<T>(IBufferWriter<T>, ReadOnlySpan<T>)

Zapíše obsah value do writer.

Platí pro