Comparer<T>.Create(Comparison<T>) Metoda

Definice

Vytvoří porovnávače pomocí zadaného porovnání.

public:
 static System::Collections::Generic::Comparer<T> ^ Create(Comparison<T> ^ comparison);
public static System.Collections.Generic.Comparer<T> Create (Comparison<T> comparison);
static member Create : Comparison<'T> -> System.Collections.Generic.Comparer<'T>
Public Shared Function Create (comparison As Comparison(Of T)) As Comparer(Of T)

Parametry

comparison
Comparison<T>

Porovnání, které se má použít.

Návraty

Comparer<T>

Nový porovnávače.

Platí pro