IEqualityComparer Rozhraní

Definice

Definuje metody pro podporu porovnání objektů pro rovnost.

public interface class IEqualityComparer
public interface IEqualityComparer
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IEqualityComparer
type IEqualityComparer = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IEqualityComparer = interface
Public Interface IEqualityComparer
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní umožňuje implementaci přizpůsobeného porovnání rovnosti pro kolekce. To znamená, že můžete vytvořit vlastní definici rovnosti a určit, že tuto definici použijete s typem kolekce, který přijímá IEqualityComparer rozhraní. V .NET Framework přijímají konstruktory HashtableNameValueCollection, a OrderedDictionary typy kolekcí toto rozhraní.

Obecná verze tohoto rozhraní naleznete v tématu System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>.

Rozhraní IEqualityComparer podporuje pouze porovnání rovnosti. Přizpůsobení porovnání pro řazení a řazení je poskytováno rozhraním IComparer .

Metody

Equals(Object, Object)

Určuje, zda jsou zadané objekty stejné.

GetHashCode(Object)

Vrátí kód hash pro zadaný objekt.

Platí pro

Viz také