IRegistrationHelper.UninstallAssembly(String, String) Metoda

Definice

Odinstaluje sestavení z katalogu COM+.

public:
 void UninstallAssembly(System::String ^ assembly, System::String ^ application);
public void UninstallAssembly (string assembly, string application);
abstract member UninstallAssembly : string * string -> unit
Public Sub UninstallAssembly (assembly As String, application As String)

Parametry

assembly
String

Název sestavení jako soubor nebo silný název sestavení v globální mezipaměti sestavení (GAC).

application
String

Název aplikace modelu COM+.

Platí pro