IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností pomocí informací formátování specifické pro zadanou jazykovou verzi.

public:
 double ToDouble(IFormatProvider ^ provider);
public double ToDouble (IFormatProvider provider);
public double ToDouble (IFormatProvider? provider);
abstract member ToDouble : IFormatProvider -> double
Public Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností odpovídající hodnotě této instance.

Platí pro