PipeWriter.Advance(Int32) Metoda

Definice

PipeWriter Upozorní, že bytes bajty byly zapsány do výstupu Span<T> nebo Memory<T>. Po volání Advance(Int32) musíte požádat o novou vyrovnávací paměť, abyste mohli pokračovat v zápisu více dat. Do dříve získané vyrovnávací paměti nelze zapisovat.

public:
 abstract void Advance(int bytes);
public abstract void Advance (int bytes);
abstract member Advance : int -> unit
Public MustOverride Sub Advance (bytes As Integer)

Parametry

bytes
Int32

Počet bajtů zapsaných na Span<T> Memory<T>

Implementuje

Platí pro