PipeWriter.Complete(Exception) Metoda

Definice

PipeWriter Označí jako dokončené, což znamená, že do něj nebudou zapsány žádné další položky.

public abstract void Complete (Exception exception = default);
public abstract void Complete (Exception? exception = default);
abstract member Complete : Exception -> unit
Public MustOverride Sub Complete (Optional exception As Exception = Nothing)

Parametry

exception
Exception

Volitelné Exception označující selhání, které způsobuje dokončení kanálu

Platí pro