PipeWriter.CopyFromAsync(Stream, CancellationToken) Metoda

Definice

Asynchronně čte bajty ze zadaného datového proudu a zapisuje je do PipeWriter.

protected internal virtual System.Threading.Tasks.Task CopyFromAsync (System.IO.Stream source, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member CopyFromAsync : System.IO.Stream * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.CopyFromAsync : System.IO.Stream * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Protected Friend Overridable Function CopyFromAsync (source As Stream, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametry

source
Stream

Datový proud, ze kterého se obsah zkopíruje.

cancellationToken
CancellationToken

Token, který se má monitorovat pro žádosti o zrušení Výchozí hodnota je None.

Návraty

Task

Úloha, která představuje asynchronní operaci kopírování.

Platí pro