NetworkAccess Výčet

Definice

Určuje oprávnění k přístupu k síti.

Tento výčet podporuje bitové kombinace hodnot jeho členů.

public enum class NetworkAccess
[System.Flags]
public enum NetworkAccess
public enum NetworkAccess
[<System.Flags>]
type NetworkAccess = 
type NetworkAccess = 
Public Enum NetworkAccess
Dědičnost
NetworkAccess
Atributy

Pole

Accept 128

Označuje, že aplikace může přijímat připojení z internetu v místním prostředku. Všimněte si, že se jedná o ochranu místního hostitele, který používá accept k udělení přístupu k místnímu prostředku (adresa nebo port). V době, kdy se soket pokusí vytvořit vazbu k tomuto místnímu prostředku, provede se kontrola oprávnění, abyste zjistili, jestli v daném prostředku existuje akceptovat.

Connect 64

Označuje, že aplikace se může připojit ke konkrétním internetovým prostředkům. Všimněte si, že v případě prostředku vzdáleného hostitele se neprovádí žádná kontrola, abyste zjistili, že existují Připojení oprávnění. Důvodem je to, že port připojeného vzdáleného hostitele není neznámý a nelze předem sestavit vhodná oprávnění. Je to aplikace, která zodpovídá za kontrolu oprávnění vzdáleného hostitele, který se pokouší připojit k naslouchacímu soketu.

Poznámky

Výčet NetworkAccess se používá s třídami WebPermission a SocketPermission třídami.

Platí pro