ServicePointManager.DefaultPersistentConnectionLimit Pole

Definice

Výchozí počet trvalých připojení (2) povolený na ServicePoint objektu připojeném k serveru HTTP/1.1 nebo novějším. Toto pole je konstantní a slouží k inicializaci DefaultConnectionLimit vlastnosti, pokud hodnota DefaultConnectionLimit vlastnosti nebyla nastavena přímo nebo prostřednictvím konfigurace.

public: int DefaultPersistentConnectionLimit = 2;
public: int DefaultPersistentConnectionLimit = 10;
public const int DefaultPersistentConnectionLimit = 2;
public const int DefaultPersistentConnectionLimit = 10;
val mutable DefaultPersistentConnectionLimit : int
Public Const DefaultPersistentConnectionLimit As Integer  = 2
Public Const DefaultPersistentConnectionLimit As Integer  = 10

Hodnota pole

Value = 2
Int32

Příklady

Následující příklad kódu nastaví DefaultConnectionLimit vlastnost pomocí tohoto pole.

ServicePointManager::UseNagleAlgorithm = true;
ServicePointManager::Expect100Continue = true;
ServicePointManager::CheckCertificateRevocationList = true;
ServicePointManager::DefaultConnectionLimit = ServicePointManager::DefaultPersistentConnectionLimit;
ServicePointManager.UseNagleAlgorithm = true;
ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.CheckCertificateRevocationList = true;
ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = ServicePointManager.DefaultPersistentConnectionLimit;
ServicePointManager.UseNagleAlgorithm = True
ServicePointManager.Expect100Continue = True
ServicePointManager.CheckCertificateRevocationList = True
ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = _
    ServicePointManager.DefaultPersistentConnectionLimit

Platí pro