HandleComparer.Equals Metoda

Definice

Přetížení

Equals(EntityHandle, EntityHandle)

Určuje, zda jsou zadané objekty stejné.

Equals(Handle, Handle)

Určuje, zda jsou zadané objekty stejné.

Equals(EntityHandle, EntityHandle)

Určuje, zda jsou zadané objekty stejné.

public:
 virtual bool Equals(System::Reflection::Metadata::EntityHandle x, System::Reflection::Metadata::EntityHandle y);
public bool Equals (System.Reflection.Metadata.EntityHandle x, System.Reflection.Metadata.EntityHandle y);
override this.Equals : System.Reflection.Metadata.EntityHandle * System.Reflection.Metadata.EntityHandle -> bool
Public Function Equals (x As EntityHandle, y As EntityHandle) As Boolean

Parametry

x
EntityHandle

První objekt typu T , který chcete porovnat.

y
EntityHandle

Druhý objekt typu T , který chcete porovnat.

Návraty

Boolean

true pokud jsou zadané objekty stejné; falsev opačném případě .

Implementuje

Platí pro

Equals(Handle, Handle)

Určuje, zda jsou zadané objekty stejné.

public:
 virtual bool Equals(System::Reflection::Metadata::Handle x, System::Reflection::Metadata::Handle y);
public bool Equals (System.Reflection.Metadata.Handle x, System.Reflection.Metadata.Handle y);
override this.Equals : System.Reflection.Metadata.Handle * System.Reflection.Metadata.Handle -> bool
Public Function Equals (x As Handle, y As Handle) As Boolean

Parametry

x
Handle

První objekt typu T , který chcete porovnat.

y
Handle

Druhý objekt typu T , který chcete porovnat.

Návraty

Boolean

true pokud jsou zadané objekty stejné; falsev opačném případě .

Implementuje

Platí pro