HandleComparer.GetHashCode Metoda

Definice

Přetížení

GetHashCode(EntityHandle)

Vrátí kód hash pro zadaný objekt.

GetHashCode(Handle)

Vrátí kód hash pro zadaný objekt.

GetHashCode(EntityHandle)

Vrátí kód hash pro zadaný objekt.

public:
 virtual int GetHashCode(System::Reflection::Metadata::EntityHandle obj);
public int GetHashCode (System.Reflection.Metadata.EntityHandle obj);
override this.GetHashCode : System.Reflection.Metadata.EntityHandle -> int
Public Function GetHashCode (obj As EntityHandle) As Integer

Parametry

obj
EntityHandle

Hodnota Object , pro kterou má být vrácen kód hash.

Návraty

Kód hash pro zadaný objekt.

Implementuje

Platí pro

GetHashCode(Handle)

Vrátí kód hash pro zadaný objekt.

public:
 virtual int GetHashCode(System::Reflection::Metadata::Handle obj);
public int GetHashCode (System.Reflection.Metadata.Handle obj);
override this.GetHashCode : System.Reflection.Metadata.Handle -> int
Public Function GetHashCode (obj As Handle) As Integer

Parametry

obj
Handle

Hodnota Object , pro kterou má být vrácen kód hash.

Návraty

Kód hash pro zadaný objekt.

Implementuje

Platí pro