ImportScopeCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrací enumerátor procházející kolekci.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

IEnumerator

Objekt, IEnumerator který lze použít pro iteraci prostřednictvím kolekce.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze jej použít pouze v ImportScopeCollection případě, že je instance přetypovaná na IEnumerable rozhraní.

Platí pro