CodeAccessPermission.Demand Metoda

Definice

SecurityException Vynutí dobu běhu, pokud všichni volající vyšší v zásobníku volání nebyli udělena oprávnění určená aktuální instancí.

public:
 virtual void Demand();
public:
 void Demand();
public void Demand ();
[System.Diagnostics.Conditional("FEATURE_MONO_CAS")]
public void Demand ();
abstract member Demand : unit -> unit
override this.Demand : unit -> unit
[<System.Diagnostics.Conditional("FEATURE_MONO_CAS")>]
member this.Demand : unit -> unit
Public Sub Demand ()

Implementuje

Atributy

Výjimky

Volající vyšší v zásobníku volání nemá oprávnění určená aktuální instancí.

-nebo- Volající vyšší ve zásobníku volání volal Deny() na aktuální objekt oprávnění.

Poznámky

Tato metoda je obvykle používána zabezpečenými knihovnami k zajištění, aby volající měli oprávnění pro přístup k prostředku. Například třída souborů v zabezpečené knihovně tříd volá Demand potřebné FileIOPermission před provedením operace souboru požadované volajícím.

Oprávnění kódu, který volá tuto metodu, nejsou zkoumána; kontrola začíná od okamžitého volajícího tohoto kódu a pokračuje v zásobníku. Zásobník volání je obvykle reprezentován jako rostoucí, takže metody vyšší ve volání zásobníku volání nižší v zásobníku volání. Demand úspěšně proběhne pouze v případě, že není vyvolána žádná SecurityException .

Poznámky pro dědice

Tuto metodu nelze přepsat.

Platí pro