CodeAccessPermission.IStackWalk.Deny Metoda

Definice

Způsobí selhání každého Demand() aktuálního objektu, který prochází volajícím kódem.

 virtual void System.Security.IStackWalk.Deny() = System::Security::IStackWalk::Deny;
void IStackWalk.Deny ();
abstract member System.Security.IStackWalk.Deny : unit -> unit
override this.System.Security.IStackWalk.Deny : unit -> unit
Sub Deny () Implements IStackWalk.Deny

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze jej použít pouze v CodeAccessPermission případě, že je instance přetypovaná na IStackWalk rozhraní.

Platí pro