SHA512.HashSizeInBits Pole

Definice

Velikost hash vytvořená algoritmem SHA512 v bitech.

public: int HashSizeInBits = 512;
public const int HashSizeInBits = 512;
val mutable HashSizeInBits : int
Public Const HashSizeInBits As Integer  = 512

Hodnota pole

Value = 512
Int32

Platí pro