AllMembershipCondition.Equals(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda je zadaná podmínka členství .AllMembershipCondition

public:
 override bool Equals(System::Object ^ o);
public override bool Equals (object o);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (o As Object) As Boolean

Parametry

o
Object

Objekt, který se má porovnat s objektem AllMembershipCondition.

Návraty

Boolean

truepokud je zadaná podmínka členství ; AllMembershipConditionv opačném případě . false

Implementuje

Platí pro