PolicyException Třída

Definice

Výjimka, která se vyvolá, když zásada zakáže spuštění kódu.

public ref class PolicyException : SystemException
public ref class PolicyException : SystemException, System::Runtime::InteropServices::_Exception
public class PolicyException : SystemException
[System.Serializable]
public class PolicyException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class PolicyException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class PolicyException : SystemException, System.Runtime.InteropServices._Exception
type PolicyException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type PolicyException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type PolicyException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type PolicyException = class
    inherit SystemException
    interface _Exception
Public Class PolicyException
Inherits SystemException
Public Class PolicyException
Inherits SystemException
Implements _Exception
Dědičnost
PolicyException
Atributy
Implementuje

Poznámky

Tato výjimka se obvykle vyvolá, když kód požaduje více oprávnění, než zásada udělí, nebo je zásada nakonfigurovaná tak, aby zakázala spuštění kódu.

PolicyException používá CORSEC_E_POLICY_EXCEPTION HRESULT.

Seznam počátečních hodnot vlastností pro instanci PolicyExceptionnaleznete v konstruktoru.

Konstruktory

PolicyException()

Inicializuje novou instanci PolicyException třídy s výchozími vlastnostmi.

PolicyException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy PolicyException se serializovanými daty.

PolicyException(String)

Inicializuje novou instanci třídy se zadanou chybovou PolicyException zprávou.

PolicyException(String, Exception)

Inicializuje novou instanci PolicyException třídy se zadanou chybovou zprávou a odkazem na vnitřní výjimku, která je příčinou této výjimky.

Vlastnosti

Data

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelem definované informace o výjimce.

(Zděděno od Exception)
HelpLink

Získá nebo nastaví odkaz na soubor nápovědy přidružený k této výjimce.

(Zděděno od Exception)
HResult

Získá nebo nastaví HRESULT, kódovanou číselnou hodnotu přiřazenou konkrétní výjimce.

(Zděděno od Exception)
InnerException

Exception Získá instanci, která způsobila aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)
Message

Získá zprávu, která popisuje aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)
Source

Získá nebo nastaví název aplikace nebo objektu, který způsobuje chybu.

(Zděděno od Exception)
StackTrace

Získá řetězcové znázornění okamžitých rámců v zásobníku volání.

(Zděděno od Exception)
TargetSite

Získá metodu, která vyvolá aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetBaseException()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí Exception hodnotu, která je hlavní příčinou jedné nebo více následných výjimek.

(Zděděno od Exception)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Při přepsání v odvozené třídě nastaví s SerializationInfo informacemi o výjimce.

(Zděděno od Exception)
GetType()

Získá typ modulu runtime aktuální instance.

(Zděděno od Exception)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální výjimky.

(Zděděno od Exception)

událost

SerializeObjectState
Zastaralé.

Nastane, když je výjimka serializována k vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje serializovaná data o výjimce.

(Zděděno od Exception)

Platí pro

Viz také