UrlMembershipCondition Třída

Definice

Určuje, zda sestavení patří do skupiny kódu testováním jeho adresy URL. Tuto třídu nelze zdědit.

public ref class UrlMembershipCondition sealed : System::Security::ISecurityEncodable, System::Security::Policy::IMembershipCondition
public ref class UrlMembershipCondition sealed : System::Security::Policy::IMembershipCondition
public ref class UrlMembershipCondition sealed
public sealed class UrlMembershipCondition : System.Security.ISecurityEncodable, System.Security.Policy.IMembershipCondition
[System.Serializable]
public sealed class UrlMembershipCondition : System.Security.Policy.IMembershipCondition
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class UrlMembershipCondition
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class UrlMembershipCondition : System.Security.Policy.IMembershipCondition
type UrlMembershipCondition = class
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
  interface IMembershipCondition
type UrlMembershipCondition = class
  interface ISecurityEncodable
  interface IMembershipCondition
  interface ISecurityPolicyEncodable
[<System.Serializable>]
type UrlMembershipCondition = class
  interface IMembershipCondition
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type UrlMembershipCondition = class
  interface IMembershipCondition
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
Public NotInheritable Class UrlMembershipCondition
Implements IMembershipCondition, ISecurityEncodable
Public NotInheritable Class UrlMembershipCondition
Implements IMembershipCondition
Public NotInheritable Class UrlMembershipCondition
Dědičnost
UrlMembershipCondition
Atributy
Implementuje

Poznámky

Úplná adresa URL se považuje za protokol (HTTP, HTTPS, FTP) a soubor. Je to například http://www.fourthcoffee.com/process/grind.htm úplná adresa URL.

Adresy URL se dají přesně shodovat nebo zástupným znakem v konečné pozici. Je to například http://www.fourthcoffee.com/process/* adresa URL se zástupným znakem.

Konstruktory

UrlMembershipCondition(String)

Inicializuje novou instanci UrlMembershipCondition třídy s adresou URL, která určuje členství.

Vlastnosti

Url

Získá nebo nastaví adresu URL, pro kterou podmínky členství testuje.

Metody

Check(Evidence)

Určuje, zda zadaný důkaz splňuje podmínku členství.

Copy()

Vytvoří ekvivalentní kopii podmínky členství.

Equals(Object)

Určuje, zda adresa URL ze zadaného objektu odpovídá adrese URL obsažené v aktuální UrlMembershipCondition.

FromXml(SecurityElement)

Rekonstruuje objekt zabezpečení se zadaným stavem z kódování XML.

FromXml(SecurityElement, PolicyLevel)

Rekonstruuje objekt zabezpečení se zadaným stavem z kódování XML.

GetHashCode()

Získá kód hash pro aktuální podmínku členství.

GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci podmínky členství.

ToXml()

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav.

ToXml(PolicyLevel)

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav se zadaným PolicyLevel.

Platí pro