Zone Třída

Definice

Upozornění

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Poskytuje zónu zabezpečení sestavení kódu jako důkaz pro vyhodnocení zásad. Tuto třídu nelze dědit.

public ref class Zone sealed : System::Security::Policy::EvidenceBase, System::Security::Policy::IIdentityPermissionFactory
public ref class Zone sealed : System::Security::Policy::IIdentityPermissionFactory
public sealed class Zone : System.Security.Policy.EvidenceBase, System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public sealed class Zone : System.Security.Policy.EvidenceBase, System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
[System.Serializable]
public sealed class Zone : System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class Zone : System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class Zone : System.Security.Policy.EvidenceBase, System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
type Zone = class
  inherit EvidenceBase
  interface IIdentityPermissionFactory
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
type Zone = class
  inherit EvidenceBase
  interface IIdentityPermissionFactory
[<System.Serializable>]
type Zone = class
  interface IIdentityPermissionFactory
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Zone = class
  interface IIdentityPermissionFactory
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Zone = class
  inherit EvidenceBase
  interface IIdentityPermissionFactory
Public NotInheritable Class Zone
Inherits EvidenceBase
Implements IIdentityPermissionFactory
Public NotInheritable Class Zone
Implements IIdentityPermissionFactory
Dědičnost
Dědičnost
Zone
Atributy
Implementuje

Poznámky

Upozornění

Zabezpečení přístupu k kódu (CAS) je zastaralé ve všech verzích rozhraní .NET Framework a .NET. Nedávné verze rozhraní .NET nedotknou poznámek CAS a v případě použití rozhraní API souvisejících s CAS se nevygenerují chyby. Vývojáři by měli hledat alternativní způsoby provádění úloh zabezpečení.

Přítomnost Zone důkazů vytváří v sadě grantů ZoneIdentityPermission . Pokud dojde k nějakému Demand povolení ZoneIdentityPermission, ZoneIdentityPermission bude se porovnávat s požadovaným oprávněním, které odpovídá Zone důkazům.

Zóny jsou definovány výčtem SecurityZone .

Konstruktory

Zone(SecurityZone)

Inicializuje novou instanci Zone třídy s zónou, ze které pochází sestavení kódu.

Vlastnosti

SecurityZone

Získá zónu, ze které pochází sestavení kódu.

Metody

Clone()

Vytváří nový objekt, který je kopií aktuální instance.

Clone()

Vytvoří nový objekt, který je úplnou kopií aktuální instance.

(Zděděno od EvidenceBase)
Copy()

Vytvoří ekvivalentní kopii objektu důkazů.

CreateFromUrl(String)

Vytvoří novou zónu se zadanou adresou URL.

CreateIdentityPermission(Evidence)

Vytvoří oprávnění identity, které odpovídá aktuální instanci Zone třídy důkazů.

Equals(Object)

Porovná aktuální Zone objekt důkazů se zadaným objektem pro ekvivalenci.

GetHashCode()

Získá kód hash aktuální zóny.

GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuálního Zone.

Platí pro