SecurityCriticalScope Výčet

Definice

Upozornění

SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.

public enum class SecurityCriticalScope
[System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")]
public enum SecurityCriticalScope
public enum SecurityCriticalScope
[<System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")>]
type SecurityCriticalScope = 
type SecurityCriticalScope = 
Public Enum SecurityCriticalScope
Dědičnost
SecurityCriticalScope
Atributy

Pole

Everything 1

Atribut se vztahuje na veškerý kód, který za ním následuje.

Explicit 0

Atribut se vztahuje pouze na okamžitý cíl.

Poznámky

Kritický kód zabezpečení je jakýkoli kód, který chrání citlivé prostředky a zpřístupňuje zprostředkovaný přístup k prostředku nedůvěryhodnému nebo částečně důvěryhodnému kódu provedením nezbytných operací zvýšení oprávnění.

Platí pro