FindCriteria.ScopeMatchByUuid Pole

Definice

Určuje, že se obory shodují pomocí metody UUID ( ), jak je http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/discovery/uuid definováno specifikací WS-Discovery.

public: static initonly Uri ^ ScopeMatchByUuid;
public static readonly Uri ScopeMatchByUuid;
 staticval mutable ScopeMatchByUuid : Uri
Public Shared ReadOnly ScopeMatchByUuid As Uri 

Hodnota pole

Uri

Platí pro