IHtmlControlDesignerBehavior.RemoveStyleAttribute Metoda

Definice

Odebere zadaný atribut stylu.

public:
 void RemoveStyleAttribute(System::String ^ attribute, bool designTimeOnly, bool ignoreCase);
public void RemoveStyleAttribute (string attribute, bool designTimeOnly, bool ignoreCase);
abstract member RemoveStyleAttribute : string * bool * bool -> unit
Public Sub RemoveStyleAttribute (attribute As String, designTimeOnly As Boolean, ignoreCase As Boolean)

Parametry

attribute
String

Atribut stylu, který chcete odebrat.

designTimeOnly
Boolean

truepokud je atribut aktivní pouze v době návrhu; v opačném případě . false

ignoreCase
Boolean

truepokud syntaxe atributu nerozlišuje malá a velká písmena; v opačném případě . false

Platí pro