RibbonGalleryItemDataAutomationPeer.ISelectionItemProvider.RemoveFromSelection Metoda

Definice

Odebere RibbonGalleryItem , která je k tomuto RibbonGalleryItemDataAutomationPeer objektu přidružená, z kolekce vybraných položek.

 virtual void System.Windows.Automation.Provider.ISelectionItemProvider.RemoveFromSelection() = System::Windows::Automation::Provider::ISelectionItemProvider::RemoveFromSelection;
void ISelectionItemProvider.RemoveFromSelection ();
abstract member System.Windows.Automation.Provider.ISelectionItemProvider.RemoveFromSelection : unit -> unit
override this.System.Windows.Automation.Provider.ISelectionItemProvider.RemoveFromSelection : unit -> unit
Sub RemoveFromSelection () Implements ISelectionItemProvider.RemoveFromSelection

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho RibbonGalleryItemDataAutomationPeer použít pouze v případě, že je instance přetypována do ISelectionItemProvider rozhraní.

Platí pro