TabControlAutomationPeer.GetClassNameCore Metoda

Definice

Získá název TabItem , který je přidružen k novému TabItemAutomationPeer. Tuto metodu volá .GetClassName()

protected:
 override System::String ^ GetClassNameCore();
protected override string GetClassNameCore ();
override this.GetClassNameCore : unit -> string
Protected Overrides Function GetClassNameCore () As String

Návraty

String

Řetězec, který obsahuje "TabControl".

Platí pro

Viz také