Canvas.GetTop(UIElement) Metoda

Definice

Získá hodnotu Top připojené vlastnosti pro daný objekt závislosti.

public:
 static double GetTop(System::Windows::UIElement ^ element);
[System.ComponentModel.TypeConverter("System.Windows.LengthConverter, PresentationFramework, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null")]
[System.Windows.AttachedPropertyBrowsableForChildren]
public static double GetTop (System.Windows.UIElement element);
[System.Windows.AttachedPropertyBrowsableForChildren]
[System.ComponentModel.TypeConverter("System.Windows.LengthConverter, PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null")]
public static double GetTop (System.Windows.UIElement element);
[<System.ComponentModel.TypeConverter("System.Windows.LengthConverter, PresentationFramework, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null")>]
[<System.Windows.AttachedPropertyBrowsableForChildren>]
static member GetTop : System.Windows.UIElement -> double
[<System.Windows.AttachedPropertyBrowsableForChildren>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter("System.Windows.LengthConverter, PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null")>]
static member GetTop : System.Windows.UIElement -> double
Public Shared Function GetTop (element As UIElement) As Double

Parametry

element
UIElement

Prvek, ze kterého je hodnota vlastnosti načtena.

Návraty

Double

Souřadnice Top zadaného prvku.

Atributy

Platí pro

Viz také